کانون پتنت ایران

او تلاش کرده بگوید که «کارهای تشکیلاتی» جایگزین این کاریزمای از دست رفته شده، اما در واقعیت تغییری ایجاد نمیشود؛ «تکرار میکنم»های خاتمی دیگر اعتبار ندارد. اعم از آقای کروبی و آقای خاتمی و آقای ولایتی و سایرین. وی اظهار کرد: در مدتی که دولت آقای رئیسی روی کار آمده که البته زمان زیادی هم نیست، سه اتفاق مهم در کشور رخ داده است: نخست اینکه دعوای بین قوا از بین رفته و در شرایط کنونی میبینیم نوعی همدلی و همراهی در بین سه قوه به وجود آمده و قوا تلاش میکنند به هم کمک کنند که اتفاق مهمی بوده است. این نشان می دهد که این دعواها برای سرگرم کردن افکار عمومی است. یکی دیگر از کارهایی که جلیلی انجام داد این بود که همان ابتدا، دهها محافظ خود را کنار گذاشت و گفت نیاز به این همه تشریفات برای دبیر شورای عالی امنیت ملی نیست. اما روند مدیریت در زمان دبیری آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی روند رو به رشدی بود و هر روز منظم تر و کاراتر می شد. یک لحظه هم حال خلبان و کروی پروازی هواپیمای سی ۱۳۰ توپدار آمریکایی که در ارتفاع پایین وظیفه مراقبت از نیروهای پراکنده شده در بیابانهای اطراف پایگاه عینالاسد را نمیتوان درک کرد، در عین حال که نظارهگر اصابت موشکها بود، میبایست گشت هوایی و مراقبت از نیروهای آواره در بیابان را انجام میداد، هر چند با اولین اصابت آنجا را ترک کرد ولی تحمل یک لحظه هم برای ارتشی که همواره در شرایط بیخطر جنگیده قابل تحمل نیست.

تحریم برای ما یک فرصت است اما به هزینه دشمن. 36- ملت ایران امروز به استقلال، ایستادگی، آبروی بینالمللی و نفوذ منطقهای خود افتخار میکند اما دشمن بهدنبال آن است که با شایعه، دروغ و برجستهسازی ضعفها، این احساس افتخار را از ملت سلب کند و با شکست جلوه دادن پیروزیها و پیشرفتها، حرکت امیدوارانه را که حلال مشکلات کشور است، از بین ببرد. طیف خاندان سالاری که در لایه های مدیریتی کشور نفوذ کرده بودند، شیوه مدیریتی احمدی نژاد که شامل شکستن حلقه های بسته مدیریتی و استفاده از ظرفیت مردمی بود را بر نمی تافت و به همین خاطر فتنه 88 را طرح ریزی کردند. رئیس جمهور روحانی در گفتوگوی تلفنی با مصطفی الکاظمی، نخستوزیر عراق با بیان اینکه ایران و عراق از مشترکات مستحکمی برخوردارند که دو کشور را به هم پیوند می دهد، گفت: نتایج و ثمرات پیوند استراتژیک بین ایران و عراق از دو کشور فراتر رفته و امنیت و ثبات کل منطقه را تضمین می کند. این نماینده اسبق مجلس اضافه کرد: اصلاً در این فرایندها بحث اصلاحطلب شدن روحانی یا تغییر هویت اصلاحطلبان در کار نبوده است، به عبارتی دیگر، برای نجات کشور، بحث اصلاحطلب و اصولگرا مطرح نیست.

همزمان، اعضای برجام بدون حضور ایران چندین جلسه با هیئت آمریکایی که ریاست آن را رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بر عهده داشت، برگزار کردند. اینکه امریکا همه سامانههای دفاع موشکی خود را از منطقه خارج کرده، اینکه در برابر حملات منتسب به ایران به کشتیهای اسراییلی خویشتن داری نشان داده و به الفاظی بسنده کرده، اینکه پذیرفته تا ابتدای زمستان از عراق خارج شود و اینکه از حضور نظامی خود در اطراف ایران کاسته، همه نشانگر آن است که امریکای بایدن تمایلی برای پاسخ دادن به ایران ندارد و قصد دارد ایران را با منطقه تنها بگذارد. همه ما سهم داریم که سهم برابر و مشخص است. چون از نمد هسته ای همه دنبال این بودند که کلاه بدوزند. اولا یک نکته ای را بگویم که همه جا هم از آن دفاع کرده ام. هیچ وقت آقای رحیمی خط قرمز دولت نبوده و این حرف رسانه ای ها است. احمدی نژاد معتقد بود و هست که هویت ملی ما منشعب از هویت همه احاد ملت است. حتی اقای احمدی نژاد و جلیلی هم گفتند که ما تور میگذاریم و بیایید همه سایت های ما راببینید چون بحث تولید بمب اصلا در دستور کار ما نیست. فتنه 88 رخدادی بود که سابقه قبلی نداشت و دستگاه های امنیتی ما تجربه برخورد با جریان برانداز در این سطح و به این گستردگی را نداشتند.

شرکت در جلسات مختلف با فعالان علمی در دانشگاه دولتی مسکو و فعالان اقتصادی در کشور روسیه و برنامههای تدارکدیده شده کمنظیر بود. در نهايت انتخابات ششمين دوره رياستجمهوري در سال 1372 با پيروزي هاشمي رفسنجاني پايان یافت ولي اين انتخابات يک تفاوت عمده با انتخاباتهاي رياستجمهوري پيشين داشت و آن راي بالاتر از حد انتظار نفر دوم انتخابات يعني احمد توکلي بود. در موضوع جنگ تحمیلی هم اینگونه بود. باید به این نکته توجه داشت که چنانچه این مؤلفه به خوبی پیاده سازی شود در بههینه سازی ارتباطات میان شهروندان و سازمان های دولتی نیز نقش خواهد داشت و دولت الکترونیکی را در نیل به هدف شهروند – محوری یاری خواهد کرد . که منطقا باید از سوی طرفی انجام شود که از توافق خارج شده بود، شایان حمایت کامل ماست. که باید گفت این فرد سَر پیاز بوده یا تَه پیاز؟ یک پدر دلسوز ممکن هست که خطاهایی هم داشته باشد اما دلسوز است و اگر خطایی مرتکب شود از سر دلسوزی است و خانواده یا مردم احساس اعتماد میکند. آمریکا برای خود نقش رهبری کننده و هژمونیک در جهت تامین امنیت و نظم جهانی قایل است. او میگوید من فرصت کوتاهی برای خدمتگزاری به مردم دارم.