سیاست خارجی افغانستان بس از طالبان

در این رابطه دولت بایدن نمی توانست در مسیر مد نظر خود عواملی را که باعث روی کار آمدن ترامپ شده بود، انکار کند. لذا شاهد نقاط مشترک در عرصه سیاست خارجی بین دولت ها خواهیم بود. انسان موجودی با مسئولیت در قبال خویش و همنوعانش تلقی میگردد و لذا نباید فقط به منفعت خویش بیندیشد.

در مقایسه با توسعه و نقش رسانهها در سیاست، افغانستان فاقد دیپلوماسی رسانهای است و ضعف دیپلوماسی رسانهای در افغانستان تاریخ بلند دارد. پس رویکرد آمریکا در قبال منطقه و مشخصا افغانستان قطعاً ذیل راهبرد ایالات متحده برای مهار چین تعریف می شود. ، همگی نشان از رویکرد تهاجمی دولت های اوباما، ترامپ و بایدن در مقابل چین با هدف مهار این کشور دارد.

لذا ما شاهد یک رویکرد چند جانبه و ترکیبی از سوی دولت جو بایدن در خصوص مهار چین هستیم. دیگر مقامهای ارشد دولت سابق از «مارک لوین» یکی دیگر از مجریان فاکس نیوز و «ماریا باتیرومو» مجری فاکس بیزینس به عنوان دو ستاره دیگر آن شبکه یاد میکنند که به طور منظم با کاخ سفید در ارتباط بودند. با این کالبد شکافی شما از چرایی حرکت دولت بایدن در سایه دولت ترامپ در عرصه سیاست خارجی به واقع چه نقاط اشتراکی را می توان بین دو دولت در سال ۲۰۲۱ برشمرد؟

آقای الزواوی که حدود چهل سال سفیر تشکیلات خودگران فلسطین در تهران بود از مؤسسان جنبش فتح (سازمان آزادیبخش فلسطین) است. الزواوی از سال ۱۳۶۱ (۱۹۸۰میلادی) عهدهدار این سمت بوده و از اعضای مؤسس جنبش فتح است. سرخپوستان دیرین ، ۱۵٬۰۰۰ سال پیش از سیبری به سرزمین اصلی آمریکای شمالی مهاجرت کردند. این حقوقدان بینالمللی موسسه عالی مطالعات بینالمللی ژنو ادامه داد: آنها امروز که در جایگاه سیاستگذاری و تصمیمگیری قرار گرفتهاند، ناگهان متوجه شدهاند که نقض برجام یعنی از بین بُردن اعتبار بینالمللی آمریکا در عرصه مذاکرات و معاهدات بینالمللی؛ نقض برجام یعنی نقض یک قطعنامه شورای امنیت و بیاعتبار کردن این نهاد که سالها از آن به عنوان یک اهرم قهریه استفاده کردهاند؛ یعنی ایجاد شکاف بیسابقه با جهان غرب و متحدین اروپایی؛ یعنی بیاعتبار کردن آژانس بینالمللی انرژی اتمی و نظام بازرسی آن و به تبع به خطر انداختن رژیم عدم اشاعه؛ یعنی سلب فرصت مذاکره با کشورهایی مانند کره شمالی که با آن مشکل امنیتی جدی و حیاتی دارند.

چین، روسیه و کره شمالی که همگی تهدیدهایی برای ایالات متحده به حساب میآیند از متحدان این کشور هستند و باید تعجب کرد از ایدههایی که دولت ترامپ از آنها کپی برداری میکند. هانیتی نوشت «بچه ها، ما مسیر روشنی برای فرود هواپیما در ۹ روز داریم. به گفته سفیر فلسطین در دمشق این کنفرانس سه مسیر دارد: مسیر اسرائیلی-عربی، مسیر اسرائیلی فلسطینی و مسیر بین المللی.

در میزگرد نهم داود هرمیداس باوند مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد انرژی هستهای را بررسی میکند و علی خرم ایران و سازمانهای بین المللی را به موضوع صحبت خود تبدیل میکند. ابعاد تهدیدات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران طهمورث غلامی مرکز بین المللی مطالعات صلح -IPSC بیان رخداد دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو از سال ۲۰۰۹ میلادی، قدرت را در اسرائیل در دست گرفت.

در سال ۲۰۱۷ و در آغاز دولت ترامپ هم «جف سشنز» دادستان کل وقت از ۴۶ دادستان آمریکایی منصوب «باراک اوباما» خواست استعفای خود را ارائه دهند. پس سوالی که ذهن را درگیر می کند این است که در یک نگاه کلی چه تفاوتی میان دونالد ترامپ بیزینس من و تاجر با جو بایدنی است که سابقه هشت سال معاون اولی دولت باراک اوباما و طولانی ترین ریاست کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده را در کارنامه خود دارد؟

ترامپ نیز با موج سواری روی همین نگرانیهای جامعه آمریکا بود که سال ۲۰۱۶ توانست بخش قابل توجهی از آرای طبقه کارگر آمریکا را به دست بیاورد. این بودجه می تواند اثرات کاهنده یا فزاینده در میزان کمک های مالی به نهضت -های آزادی بخش و سایر فعالیت های این وزارتخانه داشته باشد.

مارک فیتزپاتریک سرپرست پیشین بخش عدم اشاعه وزارت خارجه آمریکا هم با اظهارات رهبر ایران موافق نیست. در کنار اینها، جامعه مدنی، شرکتهای فراملی، شخصیتهای فرهنگی و حتی وزرای امور خارجه پیشین آمریکا و اروپا نیز طی کمپینها و نامههای متعددی با مواضع ایران همراهی کردهاند. گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که در جریان یورش چند ساعته حامیان ترامپ، دهها پلیس مجروح شدند و چهار افسر از آن زمان تاکنون خودکشی کردهاند.

را مطرح میکرد؛ موضوعی که بسیاری از ناظران را نگران میکرد که دولت متعهد به سیاستی کوتهنظرانه در درک منافع آمریکا بدون دریافتن این مساله است که تحقق منافع آمریکا در کمک کردن به تدوین نظام جهانی و راهحلهای لازم است، اما این استراتژی تلاش کرد به شیوهای آن را تفسیر کند که با مخالفت کمتری روبهرو شود، از این رو تصویری از واقعیت اولیه ارائه کرد.

اما در عین حال دولت بایدن از مزیت های دولت ترامپ در برابر چین استفاده و بهره برداری خود را دارد تا در آینده بتواند امتیازگیری لازم را در برابر پکن داشته باشد. اگر نوع نظام دموکراتیک باشد که بستگی به میزان دموکراتیک بودن کشور ها دارد تصمیم گیری به نهاد های خاص سپرده می شود که در آن نهاد ها معمولا افراد متخصص در عرصه روابط بین الملل می باشد.

این شرکت افزوده که اگر هیأت منصفه یا یک قاضی فدرال خواستار دریافت دادههای دیجیتال کاربران این شرکت شوند، حتماً از این درخواست تبعیت میکند. برنامههای فاکس نیوز تا اندازهای برای ترامپ مهم بودند که از نظر او کارکنان کاخ سفید باید به عنوان مهمان در برنامههای آن شرکت میکردند. گسترش نقش تسلیحات هستهای برای مقابله با حملات استراتژیک غیرهستهای یکی از چندین مسالهای است که راهبرد ترامپ را از راهبرد باراک اوباما، رئیسجمهوری پیشین آمریکا جدا میکند.

اما ترامپ از نخستین روزهای کارش به عنوان رئیس جمهور، رویهای مخالف دولت اوباما در پیش گرفت و توجه خاصی به عربستان سعودی نشان داد و این کشور را کانون سیاستهای خود در مورد خاورمیانه به شمار آورد؛ سیاستهایی که هدف آنها به ویژه مقابله با ایران در خاورمیانه بود.

وی افزود: در قانون INARA یک سازوکار آییننامهای ویژه تعبیه شده که مطابق آن – در ۶۰ روز اول پس از «اعلام عدم تصدیق» برجام از جانب رئیسجمهور – کنگره میتواند با یک اکثریت ساده (یعنی با توافق ۵۱ سناتور) تحریمهای هستهای را بازگرداند.

با علنی شدن رسوایی اوکراین در سپتامبر (شهریور) گذشته، کِرت ولکر از پست خود به عنوان نماینده ویژه آمریکا در اوکراین کناره گیری کرد. این در حالی بود که وی دو ماه دیگر فرصت داشت تا مهلت کناره گیری برنامه ریزی شده اش از این پست در ماه مارس به پایان برسد.

و در 1327 روابط خود را به حداقل تقلیل داد و نیروهای نظامی ایران و شوروی چندین بار در مرزها با هم درگیر شدند ،بحران روابط تا روی کارآمدن رزم آرا در 1329ادامه داشت و در زمان او روابط بازرگانی با شوروی گسترش یافت. با اجرا و اعمال هوشمندانه این نوع سیاست خارجی، هم میتوان نسبت به نظام سلطه و مستکبران غیرمتعهد ماند، دشمن را شناخت و ترفندهای او را خنثی کرد و هم میتوان روابط دوستانه با کشورهای غیرمتخاصم جهان و حضور فعال در مجامع بینالمللی داشت.

در مجموع از دیدگاه جمهوری اسلامی مشکل اصلی نظام بینالملل کنونی، ایدئولوژی لیبرالیسم است که دارای یک ایدئولوژی مادیگرا و سکولار است و لذا نظریههای لیبرالیستی در روابط بینالملل بر عوامل اقتصادی و منفعت مادی انسانها تمرکز و تاکید دارند نه عوامل معنوی و فرامادی. لذا گرایش ضد جهانی سازی قوی در داخل آمریکا شکل گرفت که با ظهور دونالد ترامپ بشدت تقویت پیدا کرد.