روحانی آغاز سال ۱۴۰۰ را تبریک گفت

خیلی صریح و واضح به جهان بگویند که دیگر حاضر به گفتوگو در مورد برجام با طرفهای شرقی و غربی نیستیم و میخواهیم راه خودمان را برویم. به دنبال خروج آمریکا و عدم اجرای برجام از سوی کشورهای اروپایی ایران از ماه مه سال 2019 میلادی اجرای تعهدات برجامی خود را بتدریج کاهش داده است. دوره ای که در آن، پس از رکود عمیق، شاهد بازگشت رشد و شکوفایی اقتصادی بودیم و حتّی در سال ۱۳۹۵، ایران بالاترین رشد اقتصادی جهان را کسب کرد. وی گفت: ما عهد بستیم که از رکود خارج شویم و به رشد برسیم و تعهد کردیم تورم را کاهش دهیم و دادیم ضمن اینکه ما در تولید گندم خودکفا شدیم و با یاری شما 21 میلیون تن مواد غذایی تولید کردیم. این گزارش میافزاید: دونالد ترامپ رئیسجمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۱۸ از توافق هستهای خارج شد و تحریمهای اقتصادی سختی را اعمال کرد که بخش عمدهای از درآمدهای نفتی و معاملات مالی بینالمللی ایران را قطع کرد. تُرکها که نگران افزایش تنشها با آمریکا بودند، میخواستند به طریقی از این اوضاع تنشآلود خارج شوند (دستکم ما اینطور فکر میکردیم) و میخواستند آزادی برانسون را در پرونده هالکبانک بگنجانند. ترامپ اجازه ادامه مذاکرات را داده بود، اما قضاوت غریزهایش درباره اردوغان درست از آب درآمد: فقط فشار اقتصادی و سیاسی میتوانست به آزادی برانسون بینجامد و دستکم خود ترامپ، بر خلاف منوچین که به مذاکره با ترکها خوشبین بود، طرفدار اِعمال فشار بود.

نکتهای که در این پژوهش مورد تاکید قرار میگیرد این است که باید به اقدامات پهلوی اول از جنبه ساختاری نگاه کرد بدین معنا که چنین اقداماتی بنا به ساخت و کارکرد دولت مطلقه مدرن ضروری بود. به زمین هم نگاه میکنیم و تلاش خود و کوشش ملت را میبینیم. از نگاه بایدن آسیبهای ناشی از تغییر اقلیم و گرمایش زمین یکی از بزرگترین بحرانهای امروز و فردای آمریکا و جهان است. امروز دشمنان ملّت اعتراف کردهاند که با زبانِ زور و تهدید و تحریم نمیتوان با ملت بزرگ ایران سخن گفت. اگرچه در مورد این اقدامات با ترامپ بحث کرده بودیم، اما او بعداً به من گفت فکر میکند تحریم اعضای کابینه، به معنای توهین به ترکیه است. را تحت تحریم قرار داد . او در بین ۸۵ دانشجوی کلاسش در رتبه ۷۶ام قرار گرفت. درست پس از بازگشت ترامپ از هلسینکی، اردوغان برای پیگیری موضوع برانسون و «رابطه» وی با گولن، که رؤسایجمهور آمریکا و ترکیه در ملاقات کوتاه در حاشیه نشست ناتو (و بعد از آن در یک تماس تلفنی) درباره آن گفتوگو کرده بودند، تماس گرفت. بعداً کوشنر با من تماس گرفت و گفت منوچین «آرام شده است.» همچنین گفت به داماد اردوغان گفته از موضع «شخصی» خودش و به عنوان یک «دوست» تماس گرفته، و به هیچوجه از جانب آمریکا «ضعف» نشان نداده است.

جالب اینجا بود که اگرچه رسانهها ترامپ را به عنوان چهرهای ذاتاً ضدمسلمان ترسیم میکردند، اما او (بهرغم توضیحات مکرر همپیمانان کلیدی اروپایی و خاورمیانهای ما و مشاورانش خودش در دولت) هیچگاه درک نکرد که خود اردوغان یک اسلامگرای افراطی است. پمپئو با ناراحتی گفت این مشکل را حل میکند و به هیلی میگوید این تماسهای غیرمجاز با ترکها را متوقف کند و از پیچیدهتر کردن مسئلهای که خودش به اندازه کافی گیجکننده بود، دست بردارد. بنابراین دست به کار شدیم. منوچین تلاش میکرد روند تحریمهای ترامپ را کُندتر کند، اما از نظر من این کار فقط او را خستهتر میکرد. هر حکومتی با توجه به شرایط خاص خود می تواند در هنگام تدوین استراتژی دولت الکترونیک مورد نظر خود، قلمرو نفوذ و گسترش این پدیده را تعریف کند. از نظر اردوغان، گولن و «جنبش» وی مسئول اتهامات علیه هالکبانک بودند و همه اینها توطئهای علیه او و صدالبته علیه ثروت فزاینده خانوادهاش بود. اردوغان سخت در تلاش بود تا ترکیه را از کشور سکولار «کمال آتاتورک » به کشوری اسلامی تبدیل کند. در این دوره ایران به صادرکننده مواد خام تبدیل شد و سهم صنایع آن -به ویژه منسوجات- در صادرات کاهش یافت.

اردوغان تقریباً در یک لحظه، از یکی از بهترین دوستان بینالمللی ترامپ به هدف دشمنیِ شدید او تبدیل شد. در جلسه شورای انقلاب مقرر شد که مراسم معارفه مهندس بازرگان در بعد از ظهر ۱۶ بهمن ماه، در آمفیتئاتر مدرسه رفاه برگزار شود. جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می شود. پوتین های نظامی زمستانی اغلب از جنس مواد ضد آب ساخته می شوند که آنها در برابر نفوذ آب، برف و گل و لای و هر گونه مایع مقاوم هستند. روحانی افزود: آنها نقض پیمان کردند و این باید در ذهن تاریخی ما بماند که ایران با ۶ قدرت بزرگ جهانی قراردادی را امضا کرد که آنها آن را زیر پا گذاشتند و ما هنوز هم به این قرارداد عمل میکنیم و کاهش تعهدات هم در چارچوب همین قرارداد است. برخلاف خاتمی و احمدینژاد، حسن روحانی حاضر نشد به زمین چمن برود و در تمرین تیم ملی ایران حاضر شود. او پسرعموی سید حسن قاضیزاده هاشمی(وزیر سابق بهداشت) و برادر احسان قاضیزاده هاشمی(نماینده فعلی مجلس) است. جنیفر گرانهلم (Jennifer Granholm) فرماندار سابق میشیگان و گزینه وزیر انرژی، دارای سابقه همکاری با بایدن در زمینه ایجاد شغل و زمینهسازی برای سرمایهگذاری روی انرژیهای پاک را دارد.