جدیدترین خبرهای «نظامیان رژیم اسرائیل

جوانان ما، دانشمندان ما، قبل از آنکه کار به نقطهی فشار و حساس برسد، توانستند سوخت غنی شدهی بیست درصد را تهیه کنند و آن سوخت را تبدیل کنند به صفحهی مورد نیازی که در آن نیروگاه لازم بود تهیه شود. عاملی تصریح کرد: برای اکتشاف پهنه های مورد نظر نیاز به یک مجموعه قوی است که پای کار بایستد.

است. یکی از استانهای غربی کشور، استان اردبیل است که برنامه “ومعادن” انجام اکتشاف در سطح وسیع است؛ بر این اساس انجام شناسایی، پی جویی، اکتشاف تفصیلی، پیدا کردن محدوده های معدنی، عملیات معدنکاری و تامین خوراک کارخانه های مورد نیاز را در برنامه دارد.

برخی میگویند رئیس جمهور سابق حالا برای استراحت به اتریش رفته و در کنار دخترش به سر میبرد، عدهای نیز بر این اعتقادند که دلخوریهای حسن روحانی سبب شده تا این روزها منزوی شده و کنج عزلت بگزیند. دونالد ترامپ رئیسجمهور سابق آمریکا ادعای خود درباره حصول توافق با ایران «ظرف یک هفته» را تکرار کرد. » به بررسی سکوت این روزهای حسن روحانی، رئیس جمهور سابق پرداخت و نوشت: حسن روحانی کجاست؟

دولت نهم و دولت دهم شناخته شده به پرکاری، پشتکار و خسته نشدن؛ سعی کنید این حالت را، این سُمعهی خوب را تا آخرین لحظات حفظ کنید؛ خدا هم انشاءالله کمکتان خواهد کرد. ۳- موضوع دیگر آن است که درآمد ارزی کشور در دوره آقای روحانی برخلاف تبلیغاتی که میشود، خیلی هم کمتر از دولتهای نهم و دهم نبوده است.

این خوشبختانه هست. فاصلهتان را با طبقات ضعیف کم کردهاید و کم نگه دارید و هر چه که ممکن است آن را کمتر کنید. نمیخواهم بگویم همهی این اقدامها صددرصد درست است؛ نه، ممکن است یک جایی هم اشتباه باشد؛ اما نفس اینکه انسان حالت دلیری در مقابل مشکلات داشته باشد و تصمیم بگیرد که برای رفع مشکلات اقدام بکند، چیز باارزشی است که این خوشبختانه هست.

استقلال به این نیست که انسان شعار استقلال بدهد یا حتی مثلاً در زمینههای اقتصادی هم به یک رشد بالایی دست پیدا کند؛ نه، استقلال این است که یک ملت به هویت خود و به عزت خود معتقد و برای او اهمیت قائل باشد، برای حفظ او تلاش و کار کند و در مقابل متعرضین و مستهزئین، شرمندهی اظهارات و جایگاه خود نباشد.

ایالات متحده به دنبال همکاری با روسیه در هر دو موضوع ایران و سوریه است و مایل نیست که حرکت­هایش در یکی از موضوعات، شانس موفقیت در موضوع دیگر را به خطر بیندازد. البته شجاعت به معنای بیگدار به آب زدن نیست.

«یکی بر سر شاخ و بن میبرید»؛ یعنی خودشان بنشینند و بنا کنند بنِ اینمبنا و قاعده را کلنگ زدن! وی درباره ارتباط معامله قرن و طرحهای بزرگ اقتصادی عربستان گفت: «آنان در پی لحظه تاریخی مناسب هستند تا آرمان فلسطین را از بین ببرند و قصد دارند این کار را از طریق یک کنفرانس منطقه ای انجام دهند نه در یک کنفرانس بین المللی؛ زیرا در ادبیات قدیم صهیونیستها، از بین بردن آرمان فلسطین مبنی بر یک موضع عربی است که اساس آن عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی است.

صنم وکیلی و نیل کویلیام از موسسه سلطنتی امور بین الملل چتم هاوس در تحقیقاتی تاثیرات کمپین اعمال فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه ایران و قابلیت ها برای مذاکرات آتی را بررسی کرده اند.

اگرچه در هشت سالی که زمام دولت در دست خاتمی بود، هیچ زنی به مقام وزارت نرسید اما ریاست یکی از مهم ترین سازمانهای دولت اصلاحات به یک زن سپرده شد. معرفی الهام امین زاده، به عنوان معاون حقوقی ریاست جمهوری گرچه تصورات را به سمت آن برد که روحانی نیز چون خاتمی ریسک داشتن وزیر زن را نکند و معاونان زن را جایگزین وزرای زن کند اما خبرهای منتشر شده طی هفته گذشته مبنی بر معرفی سخنگوی زن برای وزارت خارجه و فرستادن سفرای زن بارقه های امید را در بین زنان ایجاد کرده است.

کاظمى، على اصغر (1382)، روابط بین الملل در تئورى و در عمل، تهران: قومس. مولفه ها و متغیرهای متعددی مثل حافظه تاریخی،انباشت تجارب سیاسی، ظرفیت ها و توانمندی داخلی کشور،جغرافیا و ساختار نظام بین الملل در سیاستگذاری خارجی و اجرای آن موثر هستند.برای اجرای موفقیت آمیز سیاست خارجی مجموعه ای از عوامل لازم و ملزوم یکدیگرند.

نظرها بین مقاومت فلسطینی در غزه ورژیم صهیونیستی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در یک تغییر … روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» فاش کرد، یک گروه هکری فایلهای اطلاعاتی مربوط به اطلاعات ارتش این رژیم را فاش کردهاند که شامل اطلاعات صدها سرباز بوده است. از ابتدای دولت اوباما تیم سیاسی او متوجه شده بود که سیاست خارجی اوباما با دو خطر اصلی مواجه است؛ اگر تعداد زیادی سرباز آمریکایی در غرب آسیا و شمال آفریقا کشته شود او خطر از دست دادن حمایت دموکرات­ها را خواهد داشت و اگر اجازه تعرض به منافع حیاتی آمریکا را دهد، خطر ضعیف نامیده­شدن توسط جمهوری­خواهان به­وجود خواهد ­آمد.

مسئلهی اعادهی عزت ملی و ترک انفعال در مقابل سلطه و تجاوز و زیادهطلبی سیاستهای دیگران و ترک شرمندگی در مقابل غرب و غربزدگی را هم انسان در این دولت احساس میکند؛ عزت ملی و استقلال حقیقی و معنوی از اینجا حاصل میشود. تحقیقات قبلی نیویورک تایمز در مورد اهمیت متادیتا نشان داد که مقدار دادهای که از طریق متادیتای موجود در تلفنهای هوشمند در اختیار کارگزاران قرار داده شده است، برای شناسایی اعمال یک شخص کافی بوده است.

باز از نقاط مثبت، همین پیشرفتهای علمی است که این پیشرفتها در بخشهای مختلف وجود دارد و امیدواریم خدای متعال به این جوانان و مدیران لایقی که در این بخشها مشغول فعالیتند، کمک کند تا اینها را به نتایج مطلوب خودشان برسانند و در مقابل چشم مردم قرار بدهند و احساس عزت مردم را افزایش بدهند.

گرایشهای سکولاریستی – که متأسفانه باز داشت در بدنهی مجموعهی مدیران کشور نفوذ میکرد – جلویش گرفته شد. مسئولین کشور پیشبینی کردند، بوقت فهمیدند؛ آنچه را که باید انجام دهند، انجام دادند؛ لذا پیروز شدیم.

امتیاز دیگر هم روحیهی مردمی و خاکی این دولت است؛ این هم خیلی باارزش است؛ این را قدر بدانید. کشور ظرفیتهای خوبی دارد، توانهای خوبی دارد؛ هم در درون دولت ظرفیتهای بالائی هست، هم در بیرون دولت. بخشی از این کارهائی که آقای رئیس جمهور در گزارش مشروح و مبسوط خودشان ذکر کردند، کارهائی است که در همین برهه – سال ۸۸ – انجام گرفته و با همهی مشکلات و گرفتاریها الحمدللَّه توفیقات خوبی به دست آمده.

سادهزیستی – بخصوص در خود آقای رئیسجمهور – خوب و برجسته است و چیز باارزشی است؛ در مسئولین هم – کما بیش؛ یک جایی کمتر، یک جایی بیشتر – بحمداللَّه هست. البته توجه کنید که این تلاش فراوانی که دارید انجام میدهید، با کیفیتِ خوب و با عمل کردن به آنچه که میگوئید، همراه باشد؛ روی این تکیه کنید.