جدیدترین خبرهای «دولت ایالات متحده آمریکا

شما بگویید تقابل احمدینژاد با فکر بود یا اجحاف. آفتابنیوز : با این حال رفتار و کنشگری سیاسی احمدینژاد و همراهانش نشان میدهد که آنها از قدرت دست نخواهند کشید حتی اگر از حضور در قدرت منع شوند. با همایش به وحدت نمیرسیم و این نگاه من و برداشت من از احمدینژاد است. اما کنش سیاسی احمدینژاد چنین خروجی نداشت و بیشترین احزاب و گروهها و نیروها مثل آقای ناطقنوری از صحنه سیاسی حذف شد. همایش وحدت به نتیجه نمیرسد مگر اینکه بپذیریم که همه جریانهای سیاسی از حقیقت بهرهدارند و ما از سهم آنها بهرهمند شویم. اما اگر بکوشیم از سهم همه آدمها از حقیقت بهرهمند بشویم انموقع است که به ائتلاف میرسیم و گرنه نتیجه نزاع است؛ درباره جریانهای سیاسی هم اینطور است. بلکه میکوشیم از منظر جریانهای دیگر هم به واقعیت نگاه کنیم تا از منظر آنها، بهرهمند بشویم و تقابل نمیکنیم. اگر سهم افرادی چون ناطقنوری از حقیقت به رسمیت شناخته میشد، آیا حذف میشدند؟ آیا کسی حق نداشته در اصل درستی برجام تردید ایجاد کند، و، چون چنین کرده، همه ضررهای برجام به خاطر تشکیک یا مخالفت حتمی اوست؟ والدین نیلیا ابتدا به دلیل کاتولیک بودن بایدن با این ازدواج مخالفت کردند اما در نهایت با موافقت آنها این پیوند در سال ۱۹۶۶ اتفاق افتاد.

مسیحیان با مسلمانان جنگیدند تا همه را مسیحی کنند ا مسلمان جنگیدند تا همه را مسلمان کنند؛ اما هیچکدام از این راهها بهنتیجه نرسیده. اتاق خواب اصلی دارای پنجره هایی از کف تا سقف و حمام اختصاصی است. چون میبینیم همانطور که دو جریان اصلی از هم جدا شده و رقابت میکنند در درون این جریانها هم گروههایی بوجود آمده که رقابت میکنند. در زمان کار باید بسیار جدی باشید و بدانید که برخی از انواع شوخیها و یا ایجاد فضای رفتاری غیرکاری در ادارات در ایالات متحده مشکلساز است. او به تاریخ تلخ روابط ایران و آمریکا اشاره کرد و ضمن تشبیه آن به دیوار بی اعتمادی تاکید کرد که هر دو کشور باید برای ایجاد شکاف در آن بکوشند. بشریت و کشور باید این را فراموش کند. چند سال است که در کشور سخن از نشست هایی برای وحدت اصلاحطلبان و همایش هایی برای وحدت اصولگرایان مطرح است و دایما مجمع و همایش میگذارند که چکار کنیم که وحدت پیدا کنیم. در بین مردم، آنهایی که هوادار هیچ جریانی نیستند و در بدنه سیاسی اصلاحطلبان و اصولگرایان گرایش به او زیاد است. آفتابنیوز : حمید رسایی نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تاریخ هشتم مهرماه سال ۱۳۸۸ می گوید: بر خلاف نظر دیگران که اول باید مسایل داخلی را حل کرده و بعد به مسایل خارجی توجه کرد ، تا حضور فعال در خارج نداشته باشیم نمی توانیم به توسعه درونی دست یابیم و چهارمین سفر دیگر احمدی نژاد سفری فعال و پرتحرک بود و سفر اخیر برخلاف سفرهای گذشته نوعی جهاد به حساب می آمد.

گفتند راه رسیدن به یکپارچگی در جامعه مثل خود ساختن دیگران است. راه این نیست. من مطلبی را از سردبیر شما درباره توحید سیاسی خواندم که نوشته بودند که بسیاری از اسلامگرایان برای اقامه توحید در جامعه و برای رساندن جوامع بشری به توحید کارشان به خشونت گراییده. روحانی با بیان اینكه در كشور بیش از 4 میلیون نفر در دانشگاه تحصیل میكنند و 14 میلیون نفر جامعه دانشآموزان ما هستند، گفت: 18 درصد جمعیت كشور تحصیلات دانشگاهی دارند كه این یك استعداد بزرگ است و باید از این استعداد استفاده كنیم. ما باید از همه افکار و اندیشهها بهرهمند بشود و اینجا یک ائتلاف انسانی روی میدهد. یک روزنامه عربی با انتشار یادداشتی به بررسی شباهتهای عقبنشینی آمریکا از افغانستان و خروج آن از ویتنام در سال 1975 و شکست اخلاقی کامل واشنگتن پرداخت. خوب، این از دستشان گرفته شد. مسیر این است که همه جریانها و همه انسانها سهم و بهرهای از حقیقت دارند. من این را باور دارم که اگر نه مسلمان، هر دینی، فکر، مکتب و تمدنی بخواهد دیگر انسانها را مثل خود کند کار بهنزاع میرسد. خیلی از ادیان و گروهها تا الان کوشیدند انسانها را مثل خود کنند و دایما کار به خشونت میرسد.

آیا گفتن این موارد در غیاب افراد که حق دفاع از خود ندارند، درست بود؟ شما به من بگویید آیا گفتار احمدینژاد در مناظره نسبت به فرزندان آقای هاشمیرفسنجانی و برخی آقازاده ها، تقابل با فکر بود یا تقابل با اجحافی بود که احساس میکرد. آنهایی که در پی قدرت سیاسی بودند فقط تهمت زدند.» احمدینژاد در مورد جنجالهایی که بهدنبال عکس مشترک او با محسن یگانه پیش آمده بود هم ابراز بیاطلاعی کرد و گفت مراسمی در بندرعباس بود به مناسبت روز جوان من دیدم خوانندهای اجرا میکند که گفتند فرزند شهید است و از من خواستند هدیه او را بدهم. درگذشته درآمد ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده که یک سهم 40 درصدی داشت، به طور مستقیم از خزانه دولت به حساب شهرداریها ریخته میشد، اما در برنامه ششم مقرر شده تا این سهم که البته مقدارش به طور حتم تغییر میکند از سوی دولت به استانداریها محول شود تا آنها سهم شهرداریها را بپردازند. نمیتوانند بگویند که روحانی چرا تابستان یک نوع لباس میپوشد و در زمستان لباس دیگری. چرا نباید بالاتر برود؟ باور ایشان این بود که همه بهرهای از حقیقت دارند و فرهنگ غلبه باید برود و فرهنگ بهره برداری به جایش بیاید. ایندو تفکیک نشده و تفکیک نکردن ایندو از هم خطاست.