انتخاب رهبر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است

۰۶:۳۷ عزم جدی مجلس برای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دوره روحانی/ افرادی که اطلاعاتی از تخلفات… مصوبات مجلس شورای اسلامی اگر مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرند، برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه ابلاغ میشوند. حرف های ناروا زیاد شنیدم، در حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س)، در یوم الله ۲۲ بهمن، مورد سخت ترین و توهین آمیزترین هجمه ها قرار گرفتم، اما هرگز لب به شکایت نگشودم و هیچ کس هم این نابسامانی و آشفتگی را پیگیری موثری نکرد و گلایه ای هم نداشته و ندارم، زیرا آنجا عرصه سیاسی و محل کشمکش بود، ولو آنکه رفتارها غیراخلاقی بود، بالاخره جای تحمل داشت اما رفتار شورای نگهبان باید در نهایت اتقان قانونی باشد و کمترین شائبه سیاسی و غیر عادلانه در تصمیمات آن شورا پذیرفته نیست گرچه ممکن است دیگران آن را تمهید کرده باشند، ولی نتیجه آن لطمه به حیثیت آن شورا است. شورای نگهبان وقتی می تواند اشکالی در این زمینه وارد کند که قوه قضائیه در بررسی خود به ایرادی رسیده باشد؛ در غیر این صورت، این گونه مطالب شورا وجاهت قانونی و شرعی ندارد و با چنین اظهارات بی اساس، باعث ایذاء و توهین به دیگران می گردد.

حتی اگر بسیاری از عملکردهای این شورا را قابلنقد بدانیم، به لحاظ قانونی و حقوقی، پذیرش اصل وجود شورای نگهبان لازم و حفظ حرمت آن واجب است. چون امیدوار بودند. علیرغم همهی این عواملی که دست به دست هم داده بود تا مردم را از صندوق و از مجلس و از انتخابات مأیوس کند و ناامید کند، مردم آمدند و امیدوارانه به تشکیل مجلس شورای اسلامی رأی دادند و شماها را انتخاب کردند. این سناتور آمریکایی همچنین خاطرنشان کرد: امیدواریم که یک گفت وگوی امنیتی منطقه ای برگزار شود و کشور قطر آماده است تا یک بازیگر اصلی در این گفت وگو باشد.

همچنین برای مدارک کاردانی و کمتر ۲۵۰ میلیون تومان، کارشناسی و کارشناسی ارشد ۴۰۰ میلیون تومان و دکتری عمومی، تخصصی تمامی رشتهها ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد. شما ببینید در طول این سالها هر جایی که نظام مشکل پیدا کرد، مردم وارد میدان شدند؛ آنجایی که کسانی با تحریک دشمنان -چه در سال ۷۸، چه در سال ۸۸ چه در سالهای بعد- یک حرکتی انجام دادند که برای نظام مضر بود، آن که توانست بیاید وسط میدان و دشمن را مأیوس کند مردم بودند. یعنی دیگران به جای اینکه در یک نظام سیاسی زحمت بکشند و خود را موجه کرده و جایگاهی نزد مردم پیدا کننند، با دست اندازی به مکانت شورای نگهبان و خدشه در آن و پایین کشاندن اعتبار شورا، اهداف سیاسی خود را عملیاتی کرده اند.

تغییر ژنتیکی که در گرگهای باستانی ایجاد شد، میتواند به انسان در بزرگ یا کوچک کردن اندازهی سگها کمک کرده باشد. ↑ دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۷ش، ج۱۶، ص۴۶۸. ↑ .اصول ۱۷۰ و ۱۷۳. ↑ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، سایت اطلاعرسانی شورای نگهبان. ↑ «ساختار شورای نگهبان (نحوه تشکیل جلسات)»، وبسایت شورای نگهبان.

↑ «گزارش: بازوی مشورتی فقهای شورای نگهبان را بهتر بشناسید»، وبسایت شورای نگهبان. خدا را شاکر هستیم که این توفیق را به ملّت ایران داد که در موعد مقرّر و معیّن بتوانند مجلس شورای اسلامی را تشکیل بدهند و نمایندگان منتخب خودشان را به این مجمع مهم و تأثیرگذار ملّی بفرستند، و خدا را شاکر هستیم از اینکه امروز به بنده توفیق داد که بتوانیم با توجّه به شرایط جاری کشور، شرایط بیماری و محدودیّتهای موجود، این دیدار را با شما داشته باشیم و عرایضی را عرض بکنیم. اگر چنانچه این تفکّر و روحیهی خوداتّکائی و اعتمادبهنفْس ملّی -که امروز خوشبختانه عمومیّت پیدا کرده و بخصوص در بین قشر جوان تحصیلکردهی با عزم و اراده رشد پیدا کرده- و این اعتماد به نیروی داخلی در اقتصاد به همین شکل پیش برود و امیدهای واهیای که گاهی انسان مشاهده میکند به بیرون از مرزها وجود دارد و اقتصاد کشور را شرطی میکند نسبت به تصمیمگیری بیگانگان، اگر چنانچه وجود نداشته باشد یا ضعیف بشود و اعتماد ملّی افزایش پیدا کند، به نظر بنده همهی این مشکلاتی که امروز در اقتصاد وجود دارد قابل رفع و برطرف کردن است.

سرعت عمل هم به خرج دادید؛ هم در تشکیل هیئترئیسه، هم در تشکیل کمیسیونهای تخصّصی و تعیین رؤسای این کمیسیونها، و بحمدالله کار را زود پیش بردید و اینها همه در خور تحسین است. لذا میبینید به خاطر همین ظرفیّتها است که در دوران سختترین تحریمها و فشارهای همهجانبهای که علیه کشور در زمینهی اقتصاد به وجود میآید، کشور توانسته چند هزار شرکت دانشبنیان به وجود بیاورد، صدها طرح زیربنایی ایجاد کند، در همین دوران تحریم و با وجودِ کاهشِ درآمدِ نفت، کار بزرگی مثل ایجادِ پالایشگاهِ ستارهی خلیج فارس را انجام بدهد؛ یک حرکت به این بزرگی، و کارهای فراوان که در زمینهی مسائل نیرو، آب و برق انجام گرفته؛ افتتاحهای فراوانی دارد انجام میگیرد که شما میبینید اینها را؛ اینها واقعی است، اینها وجود دارد، دارد کار انجام میگیرد. یک پارلمان منحط آن پارلمانی است که در آن، مسائل شخصی و مسائل جناحی بیشتر از مسائل ملّی و مسائل مردمی تأثیرگذار باشد.

مردم نشان دادند که به کسی که مظهر اقتدار ملّی و اقتدار جهادی ایران است احترام میگذارند. شهید سلیمانی مظهر این اقتدار بود، در کلّ منطقه اقتدار ملّی ایران را به رخ دشمنان کشور و دشمنان انقلاب میکشید، مظهر این روحیهی اقتدار ملّی بود، مردم به این احترام گذاشتند. این مسئله، مسئلهی خیلی مهمّی است؛ یک چنین ظرفیّتی خیلی باارزش است؛ نشان داد که مردم برای قهرمان ملّی خودشان چه اهمّیّتی قائلند؛ مُشتی بود به دهان آن کسانی که دربارهی این چهرهی درخشان یاوهگویی میکنند، حرفهای متناسب خودشان را میزنند، مثل مسئولین آمریکا و امثال اینها در سطح دنیا. مشکلات اقتصادی که از آن تعبیر کردیم به بیماری، خب عمدهترینش تورّم است، کاهش ارزش پول ملّی است، گرانیهای بیمنطق است، مشکلات بنگاههای تولیدی است، وجود تحریمهای خارجی است -که نقش این تحریمها را نباید نادیده گرفت- و نتیجهی اینها هم سختیِ معیشتِ طبقاتِ پایین و متوسّط است. مسئلهی مهار تورّم مسئلهی جدّاً کلیدی است که علل زنجیرهی تورّم و گرانی را شناسایی کنید و بروید سراغ این علل.

و امّا مسئلهی مسئولیّتهای شما نمایندگان عزیز، که بحث اصلی در واقع این است و من اینجا هم البتّه نمیخواهم زیاد صحبت کنم، چند مطلب را به عنوان توصیه عرض میکنم.

با همهی این شرایط، مردم با یک درصد قابل قبولی -که باز در دنیا جزو درصدهای خوب است- پای صندوقها آمدند و نمایندگان خودشان را انتخاب کردند و به شماها رأی دادند؛ چرا؟

به علاوه، دست روی آفتی گذاشته که اگرچه تکراری است اما اکنون به عنوان یک دمل سر باز کرده و آن، اطلاعات نادرستی است که حالت پاپوش دارد. آن هم وقتی دختر مسئولی ازدواج کرده و به خاطر ادامه تحصیل همسرش لازم است همراهی کند. وزیر کشور با بیان اینکه یکی از عوامل مهم رشد اومیکرون که در جلسه مطرح شد عدم رعایت موارد بهداشتی بود، تصریح کرد: مرتبا در این زمینه تاکید کرده بودیم و خواهش کرده بودیم که هم اصناف و هم مردم پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند و هر اجتماعی که قرار است تشکیل شود موظف هستند پروتکلهای بهداشتی در آن اجتماعات رعایت شود. منبع مذکور در ادامه صحبتهایش به یونهاپ توضیح داد: انتظار میرود که این کارگروهها عمدتاً درباره جزئیات روش پرداخت داراییهای ایران در صورت اعطای لغو تحریمها از سوی ایالات متحده صحبت کنند. این دو موضوع، مانند دو لبه قیچی، در حال از بین بردن اعتماد عمومی به نظام می باشد و کار به جایی رسیده که نزدیکترین و وفادارترین افراد به انقلاب نیز به راحتی عملکرد انقلاب را زیر سوال می برند و هر اتهامی را به راحتی متوجه مسئولان نظام می کنند.

وی گفت: در شرایط کنونی بهترین و ایمنترین کار برای پیشگیری از ابتلا به ویروس اومیکرون، دریافت دُز سوم واکسن کرونا است ولی آمارهای فعلی عدد خوبی از میزان مراجعه مردم برای دریافت دُز سوم این واکسن نشان نمیدهند که از این بابت به شدت نگران هستیم. گاهی اوقات میشود جوّی به وجود میآید که انسان را میکشاند به یک طرفی؛ نه، نگاه کنید ببینید تکلیف چیست، چه چیزی برای مردم مفید است؛ ولو بر خلاف جوّ حاکم هم باشد، اشکالی ندارد، آن را دنبال بکنید. در صورتی که هنگام گشایش اعتبار ارزی، از متقاضی تعهد گرفته باشند که در فرض بروز نوسانات ارزی، نوسانات لحاظ شود، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمیباشد؛ زیرا خود متقاضی متعهد به پرداخت آن در صورت ایجاد تغییرات شده و این تعهدات لازمالرعایه میباشد و تشخیص مساله خلاف قانون بودن با دیوان محترم عدالت اداری میباشد؛ بدیهی است چنانچه فروش ارز بهصورت قطعی انجام شده و در آن یا ضمن تعهد معتبری شرطی مبنی بر دریافت مابهالتفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع میباشد.

در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن و حق جعل عوارض ذیربط را داشته است و عوارض تعیینشده متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. فرهیختگان میدهد که هنوز به سن قانونی نرسیده و برای ثبت شکایت بایستی با… ایشان گفتند: عملکرد مجلس تاکنون خوب بوده اما ریلگذاری برای اصلاح امور کشور، کارهای فراتر و فراوانتری میطلبد و نیازمند وجود آرامش عقلانی و پرهیز از کارهای هیجانی و احساسی است. وزرای امور خارجه در این گفتوگوی تلفنی علاوه بر تبادل نظر درباره مسائل منطقهای و تاکید بر لزوم تقویت دیپلماسی و گفتوگو در حل و فصل مسائل، در خصوص برخی موضوعات مهم مورد علاقه گفتوگو کردند.

  • تفسیر سوره حمد
  • سرویس دهی ویژه به مصدوم سرخابی ها(عکس)
  • حمیدشاه حاتمی: ساخت «ماهان از سوی خدا » به من سفارش شد
  • مرادی: باید به مجیدی احترام بگذارم
  • سقوط مرگبار هواپیما در کاشمر
  • طلب و اراده
  • پایان هفته چهارم مسابقات اسب دوانی کشور در اهواز
  • کونته: نقل و انتقالات تاتنهام در ژانویه عجیب بود

حالا بحث فرهنگ بحث جداگانهای است که به یک باب واسع دیگری احتیاج دارد؛ من امروز بیشتر روی مسائل اقتصادی تکیه میکنم. وزیر کشور درباره رنگبندی شهرها و بازگشت مجدد محدودیت از جمله محدودیت تردد بین شهری گفت: درباره رنگبندی شهرها ملاک همان رنگبندی سابق است و رنگبندی جدیدی اعلام نشده است در این جلسه فکر میکنم حدود ۱۷ نقطه را به عنوان شهرهای قرمز اعلام کردند. فتحعلی شاه همان مرکزیت دینی را برای تهران فراهم کرد که اصفهان در دوره صفویه داشت. در پارلمانهای دنیا به نام مردم خیلی حرف زده میشود، امّا برای مردم کار نمیشود. عدّهای که قبلاً در مجلس بودند و شیوههای کار مجلس را میشناسند. نیّتتان را خالص کنید و برای مردم کار کنید. ثانیا: مبنای تصمیم گیری شورا، برای صلاحیت افراد، صرفا شرایط مندرج در قانون اساسی باشد، نه برداشت های ذهنی اعضا، برای تدقیق این امر لازم است هر یک از شرایط قانون اساسی نظیر مدیر و مدبر بودن به مولفه های قابل اندازه گیری مبتنی شود و با رأی اعضای شورای نگهبان امتیاز هر یک از مولفه ها درباره هر یک از کاندیداها مشخص شود.