امکانسنجی تطبیق قوۀ قاهره بر شرایط حاصل از شیوع کرونا با تأکید بر رویۀ قضایی

اخلاقی، بهروز و فرهاد امام (1393)، اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، تهران: نشر شهر دانش. الهیاری، علی و علی غریبه (۱۳۹۸)، «تعسر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهدات قراردادی»، فصلنامۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال دوازدهم، شمارۀ یک (زمستان). اسلامی پناه، علی (1378)، «تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانه مدیونیت است»، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. حکمت نیا، محمود (۱۳۹۹)، «مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماری های همه گیر با تأکید بر کرونا»، مجلۀ حقوق اسلامی، سال هفدهم، شمارۀ 64 (بهار).

شما باید خودتان را در خانه برای 14 روز بعد از تماس با شخص آلوده قرنطینه کنید و سلامت خود را تحت نظر بگیرید و اگر عوارض ظاهر شد آن را گزارش بدهید. انتقال شخص به شخص ویروسهای کرونا عموماً بین کسانی صورت میگیرد که با هم تماس نزدیک داشتهاند. طرف تماس نزدیک معمولاً کسی است که با یک شخص عفونی حد اقل 15 دقیقه رو در رو بوده یا برای حد اقل 2 ساعت با او در یک محیط بسته بوده است. واحد بهداشت عمومی با کسانی که طرف تماس نزدیک بیماران COVID-19 بودهاند در تماس خواهد بود. اگر عوارض ظاهر شدند، آن طرفهای تماس باید به واحد بهداشت محلی تلفن بزنند و عوارض را گزارش بدهند.

طبق اطلاعات وزارت بهداشت روسیه، تعداد موارد جدید ابتلا به بیماری کووید-۱۹، از جمله سویه جدید اومیکرون، در شهر مسکو ۵ برابر افزایش یافته که این میزان در میان کودکان حتی به ۱۴ برابر رسیده است. فرارو- بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱هزار و ۸۵۱ مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۲۹ تن نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. مدیر کل آزمایشگاههای مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: کیتهای تولید داخل کشور بر اساس نتایج ارزیابی آزمایشگاهی و گزارش آزمایشگاه مرجع کشوری درانستیتو پاستور ایران، توانایی تشخیص واریانت اومیکرون را به همان خوبی واریانت دلتا دارند.

نتایج گوناگون مطالعات نشان می دهند که هنوز نمیتوان مدت خستگی ناشی از آن را بهطور دقیق پیشبینی کرد. اگر بعد از یک الی دو ماه هنوز احساس خستگی یا ضعف شدید دارید، باید با دکتر داخلی مشورت کنید. ممکن است پزشک شما برایتان مکمل دارویی یا رژیم غذایی خاصی را دستور دهد و یا آزمایش های خاصی مانند سی تی اسکن ریه برای شما تجویز کند. گزارش WHO در ماه فوریه، 55924 مورد تأییدشدهی آزمایشگاهی دارای علائم کرونا را در چین مورد تجزیهوتحلیل قرار داد. این پژوهش نشان داد که 14/8% بیماران، درد مفصل (میالژی یا آرتروژیا) را گزارش کردهاند.

وی ۲ (SARS-CoV-۲) نامیده میشد. مقامات بهداشتی سراسر جهان خواستار این بودند که به این ویروس نام مستقلی داده شود تا با ویروسهای دیگر سارس قابل تمایز باشد. با توجه به نوع کرونا ویروس، علائم میتواند از نشانههای سرماخوردگی عادی مثل از کارافتادن بویایی و چشایی تا تب، سرفه تنگی نفس، استشمام بوی تعفن در بینی و مشکلات حاد تنفسی باشد. همچنین بیمار ممکن است سرفههای چند روزه ظاهرا بدون دلیل داشته باشد.

در حالی که Omicron می تواند باعث عفونت های کشنده در برخی افراد شود ، اما به طور کلی نسبت به نوع دلتا شدت کمتری دارد. دانشمندان شدت نوع ویروس کرونا را با بررسی تعداد افرادی که به آن مبتلا شده اند در بیمارستان می سنجید . نوع دلتا به طور قابل توجهی شدید تر از انواع قبلی بود . اما برعکس برای Omicron صادق است. یک مطالعه بریتانیایی نشان داد که خطر بستری شدن در بیمارستان به دلیل Omicron نصف دلتا است. هنگامی که نوع Omicron در ایالات متحده شروع به افزایش کرد ، بیمارستان ها همان خطر کاهش یافته را مشاهده کردند . با وجود رکورد شکنی موارد جدید ، تعداد بستری های جدید با سرعت بسیار کمتری افزایش یافت .

این نوع ویروس توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) یک نوع نگران کننده نامیده شده است. شواهد اثبات شده نشان میدهد که Omicron به طور قابل توجهی سریعتر از نوع دلتا است. منشا ویروس اومیکرون چیست؟ ویروس امیکرون اولین بار در تاریخ 5 آذر سال 1400 یعنی در 26 نوامبر 2021 توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) یک بیماری خطرناک شناخته شد و به نام Omicron نیز نامگذاری شد.

متخصصان میگویند زمانی که سویه دلتا برای اولین بار در اوایل امسال شناسایی شد، سردرد، گلودرد، آبریزش بینی و تب بر اساس جدیدترین بررسیها در بریتانیا دیده شد، جایی که بیش از 90درصد موارد ابتلا به دلیل سویه دلتا است. کارشناسان گفتند هنوز مشخص نیست که نوع امیکرون از نظر توانایی گسترش چگونه خواهد بود. اما طبق آخرین اطلاعات منتشر شده، توانایی انتشار سه برابری آن در مقایسه با سویه دلتا پیشبینی میشود. طبق گفته متخصصان شایعترین علائم گزارش شده از نوع آلفا کووید، خستگی، سردرد، گلودرد، تب یا از دست دادن چشایی و بویایی است. سویه آلفا اولین نوع کووید بود که ابتدا در بریتانیا شناسایی شد.

  • فاصله ۱ متری را با سایرین در محیطهای عمومی رعایت کنیم
  • کمبود اشتها (9/19٪)
  • ورم ملتحمه
  • سرفهای که با مرور زمان شدتش بیشتری میشود
  • ماسک را زیر چانه تان نبرید

این نکته توسط سایمون کلارک از دانشگاه ریدینگ تایید شده است. هیچ نشانهای مبنی بر اینکه چگونه این فرار ایمنی رخ میدهد وجود ندارد، اگرچه میتوان تصور کرد که به دلیل کاهش اتصال آنتیبادی به پروتئین جهشیافته امیکرون باشد. اما کاهش ایمنی سلولهای T را نمیتوان به عنوان یک عامل احتمالی کمک کننده کنار گذاشت.